فوتسال

برنامه گروه 1 و 2 مرحله اول مسابقات لیگ دسته اول فوتسال کشور در رده جوانان

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، برنامه گروه 1 و 2 مرحله اول مسابقات لیگ دسته اول فوتسال کشور در رده سنی جوانان در فصل مسابقاتی 1400-1399 به شرح ذیل می باشد: