اجرائی کشوری

برنامه کامل نيم فصل اول ليگ برتر فوتبال

برنامه کامل نيم‌فصل اول يازدهمين دوره ليگ برتر فوتبال ايران اعلام شد… مراسم قرعه‌کشي رقابت‌هاي ليگ برتر باشگاه‌هاي فوتبال ايران عصر امروز در سازمان ليگ فدراسيون فوتبال برگزار شد و برنامه کامل رقابت‌هاي نيم فصل به شرح زير است.
نام تيم‌هاي ميزبان ابتدا آمده است:
* هفته اول (11 و 12 مرداد ماه)
پرسپوليس – ملوان بندرانزلي
داماش گيلان- صنعت نفت آبادان
فجر سپاسي شيراز – نفت تهران
فولاد خوزستان – شاهين بوشهر
مس کرمان – شهرداري تبريز
سايپا – مس سرچشمه
سپاهان – استقلال
راه‌آهن- ذوب‌آهن
تراکتورسازي تبريز – صباي قم
* هفته دوم (16 و 17 مرداد ماه)
شاهين بوشهر – پرسپوليس
استقلال – داماش گيلان
ملوان بندرانزلي – راه‌آهن
صنعت نفت آبادان – فجر سپاسي شيراز
نفت تهران – مس کرمان
مس سرچشمه – فولاد خوزستان
صباي قم- سپاهان
ذوب‌آهن – تراکتورسازي تبريز
شهرداري تبريز – سايپا
* هفته سوم (20 و 21 مرداد ماه)
پرسپوليس – شهرداري تبريز
فجر سپاسي شيراز – داماش گيلان
ملوان بندرانزلي- مس سرچشمه
تراکتورسازي تبريز – شاهين بوشهر
مس کرمان – استقلال
سپاهان – صنعت نفت آبادان
سايپا – ذوب‌آهن
راه‌آهن – صباي قم
فولاد خوزستان – نفت تهران
* هفته چهارم (25 و 26 مرداد ماه)
مس سرچشمه – پرسپوليس
داماش گيلان – تراکتورسازي تبريز
شاهين بوشهر – ملوان بندر انزلي
استقلال – فجر سپاسي شيراز
صنعت نفت آبادان – مس کرمان
ذوب‌آهن – فولاد خوزستان
صباي قم- سايپا
شهرداري تبريز – سپاهان
راه‌آهن – نفت تهران
*هفته پنجم ( اول و دوم شهريور)
پرسپوليس – صنعت نفت آبادان
سايپا – داماش گيلان
ملوان بندرانزلي- ذوب‌آهن
مس کرمان – فجر سپاسي شيراز
شاهين بوشهر – صباي قم
راه آهن – مس سرچشمه
سپاهان – نفت تهران
تراکتورسازي تبريز – شهرداري تبريز
فولاد خوزستان – استقلال
* بين هفته پنجم و ششم اردوي تيم ملي و مقدماتي جام جهاني 2014 برگزار مي‌شود.
*هفته ششم (18 و 19 شهريور )
ذوب آهن – پرسپوليس
داماش گيلان – مس کرمان
صباي قم – ملوان بندرانزلي
فجر سپاسي شيراز – سپاهان
مس سرچشمه – شاهين بوشهر
نفت تهران – سايپا
استقلال – تراکتورسازي تبريز
شهرداري تبريز – راه‌آهن
صنعت نفت آبادان – فولاد خوزستان
* هفته هفتم (25 و 26 شهريور )
پرسپوليس – استقلال
سپاهان – داماش گيلان
ملوان بندر انزلي – صنعت نفت آبادان
راه‌آهن – فجر سپاسي شيراز
شاهين بوشهر – ذوب آهن
سايپا – مس کرمان
مس سرچشمه – صباي قم
تراکتورسازي تبريز – نفت تهران
فولاد خوزستان – شهرداري تبريز
* 24 شهريور مرحله يک چهارم نهايي ليگ قهرمانان آسيا برگزار مي‌شود.
* هفته هشتم (3 و 4 مهر)
فجر سپاسي شيراز – پرسپوليس
داماش گيلان – راه‌آهن
نفت تهران – ملوان بندرانزلي
شهرداري تبريز – شاهين بوشهر
مس کرمان – سپاهان
ذوب آهن – مس سرچشمه
استقلال – سايپا
فولاد خوزستان – صباي قم
صنعت نفت آبادان – تراکتورسازي تبريز
* هفته نهم (8 و 9 مهر ماه)
پرسپوليس – صباي قم
شاهين بوشهر – داماش گيلان
ملوان بندر انزلي – استقلال
فولاد خوزستان – فجر سپاسي شيراز
تراکتورسازي تبريز – مس کرمان
مس سرچشمه – شهرداري تبريز
سايپا – سپاهان
ذوب آهن – نفت تهران
راه‌ آهن – صنعت نفت آبادان
* هفته دهم (21 و 22مهر ماه)
مس کرمان – پرسپوليس
داماش گيلان – فولاد خوزستان
شهرداري تبريز – ملوان بندرانزلي
فجر سپاسي شيراز – سايپا
نفت آبادان – شاهين بوشهر
نفت تهران – مس سرچشمه
سپاهان – تراکتورسازي تبريز
صباي قم – ذوب آهن
استقلال – راه‌آهن
* بين هفته نهم و دهم اردوي ششم تيم ملي برگزار مي‌شود. 15مهر ماه روز فيفا است و 19 مهر ماه مقدماتي جام جهاني برگزار خواهد شد.
* هفته يازدهم ( 28 و 29 مهر ماه)
پرسپوليس – نفت تهران
ملوان بندر انزلي – داماش گيلان
شاهين بوشهر – فجر سپاسي شيراز
فولاد خوزستان – مس کرمان
مس سرچشمه – صنعت نفت آبادان
راه آهن – سپاهان
ذوب‌ آهن – استقلال
تراکتورسازي تبريز – سايپا
صباي قم – شهرداري تبريز
* سوم آبان جام حذفي برگزار مي‌شود.
* هفته دوازدهم ( 9 و 10 آبان)
داماش گيلان – پرسپوليس
سپاهان – ملوان بندر انزلي
فجر سپاسي شيراز – تراکتورسازي تبريز
نفت تهران – شاهين بوشهر
مس کرمان – راه آهن
استقلال – مس سرچشمه
شهرداري تبريز – ذوب آهن
فولاد خوزستان – سايپا
صنعت نفت آبادان – صباي قم
* اردوي هفتم تيم ملي بين هفته دوازدهم و سيزدهم و 11 آبان مقدماتي جام جهاني برگزار مي‌شود.
* هفته سيزدهم (26- 27 و 28 آبان )
پرسپوليس – سپاهان
مس سرچشمه – داماش گيلان
ملوان بندرانزلي – فجر سپاسي شيراز
شاهين بوشهر – مس کرمان
ذوب آهن – صنعت نفت آبادان
راه‌آهن – سايپا
صباي قم – استقلال
فولاد خوزستان – تراکتورسازي تبريز
شهرداري تبريز – نفت تهران
* هفته چهاردهم ( 8 و 9 آذر ماه)
سايپا – پرسپوليس
داماش گيلان – ذوب‌آهن
مس کرمان – ملوان بندر انزلي
مس سرچشمه – فجر سپاسي شيراز
استقلال – شاهين بوشهر
سپاهان – فولاد خوزستان
نفت تهران – صباي قم
تراکتورسازي تبريز – راه‌ آهن
صنعت نفت آبادان – شهرداري تبريز
* مرحله سوم جام حذفي بين هفته‌هاي چهاردهم و پانزدهم برگزار مي‌شود.
* هفته پانزدهم (18 و 19 آذر ماه)
پرسپوليس – تراکتورسازي تبريز
داماش گيلان- صباي قم
ملوان بندرانزلي – سايپا
ذوب آهن – فجر سپاسي شيراز
شاهين بوشهر- سپاهان
مس کرمان – مس سرچشمه
شهرداري تبريز – استقلال
فولاد خوزستان – راه‌آهن
نفت تهران – نفت آبادان
* هفته شانزدهم (22 و 23 آذر )
راه‌آهن – پرسپوليس
داماش گيلان – نفت تهران
فولاد خوزستان – ملوان بندر انزلي
شهرداري تبريز – فجر سپاسي شيراز
سايپا – مس کرمان
مس سرچشمه – صباي قم
تراکتورسازي تبريز – سپاهان
استقلال- صنعت نفت آبادان
سپاهان – ذوب آهن
* هفته هفدهم ( 27 و 28 آذر ماه)
پرسپوليس – فولاد خوزستان
شهرداري تبريز – داماش گيلان
ملوان بندرانزلي – تراکتورسازي تبريز
صباي قم – فجر سپاسي شيراز
شاهين بوشهر – راه‌آهن
ذوب آهن – مس کرمان
مس سرچشمه – سپاهان
صنعت نفت آبادان – صباي قم
نفت تهران – استقلال
گفتنی است، از 28 آذر تعطيلات نيم‌فصل آغاز و نيم فصل دوم رقابت‌هاي ليگ برتر 15 دي شروع مي‌شود.
تاريخ برگزاري دور برگشت ليگ برتر نيز به شرح زير است:
* هفته هجدهم ( 15 و 16 دي ماه)
* هفته نوزدهم (20 و 21 دي )
* هفته بيستم (29 و 30 دي)
* هفته بيست و يکم (6 و 7 بهمن ماه)
* هفته بيست و دوم ( 18 و 19 بهمن ماه)
* هفته بيست و سوم (25 و 26 بهمن )
* هفته بيست و چهارم ( اول اسفند)
* هفته بيست و پنجم (19 و 20 اسفند)
* هفته بيست و ششم (28 و 29 اسفند)
* هفته بيست و هفتم ( 10 و 11 فروردين 91)
* هفته بيست و هشتم ( 18 و 19 فروردين91)
* هفته بيست و نهم ( 24 و 25 فروردين )
* هفته سي‌ام ( اول و دوم ارديبهشت)
* هفته سي و يکم ( 7 و 8 ارديبهشت )
* هفته سي و دوم (15 ارديبهشت)
* هفته سي و سوم (22 ارديبهشت)
* هفته سي و چهارم و پاياني ( 29 ارديبهشت)