امور شهرستان ها جوانان روابط عمومی

برنامه هفته یازدهم و دوازدهم مسابقات فوتبال جوانان استان

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، برنامه هفته یازدهم و دوازدهم مسابقات فوتبال جوانان استان آذربایجان شرقی به شرح زیر اعلام شد:

هفته یازدهم:
شنبه ۱۵ مهرماه:
پتروشیمی – مهدیه تبریز ساعت ۱۵ زمین چمن پتروشیمی
منتخب بناب – ملی پوشان تبریز ساعت ۱۴ زمین چمن شهرستان بناب
ترکان خزر – راهیان عاشورا ساعت ۱۳ زمین چمن توحید عباسی
ماشین سازی – علم و ادب تبریز ساعت ۱۴ زمین چمن پارک صنعت
ستارگان آذربایجان – سپهر سبز آذربایجان ساعت ۱۳ زمین چمن ابوذر

هفته دوازدهم:
چهارشنبه ۱۹ مهرماه:
ملی پوشان تبریز – منتخب بناب ساعت ۱۳ زمین چمن ارم
راهیان عاشورا – ترکان خزر ساعت ۱۴ زمین چمن پارک صنعت
علم و ادب تبریز – ماشین سازی ساعت ۱۳ زمین چمن مشعل
مهدیه تبریز – پتروشیمی تبریز ساعت ۱۵ زمین چمن فرودگاه ۲
سپهر سبز آذربایجان – ستارگان آذربایجان ساعت ۱۳ زمین چمن مشعل