امور شهرستان ها جوانان روابط عمومی

برنامه هفته یازدهم و دوازدهم مسابقات فوتبال جوانان استان

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، برنامه هفته یازدهم و دوازدهم مسابقات فوتبال جوانان استان آذربایجان شرقی به شرح زیر اعلام شد:

هفته یازدهم:
شنبه 15 مهرماه:
پتروشیمی – مهدیه تبریز ساعت 15 زمین چمن پتروشیمی
منتخب بناب – ملی پوشان تبریز ساعت 14 زمین چمن شهرستان بناب
ترکان خزر – راهیان عاشورا ساعت 13 زمین چمن توحید عباسی
ماشین سازی – علم و ادب تبریز ساعت 14 زمین چمن پارک صنعت
ستارگان آذربایجان – سپهر سبز آذربایجان ساعت 13 زمین چمن ابوذر

هفته دوازدهم:
چهارشنبه 19 مهرماه:
ملی پوشان تبریز – منتخب بناب ساعت 13 زمین چمن ارم
راهیان عاشورا – ترکان خزر ساعت 14 زمین چمن پارک صنعت
علم و ادب تبریز – ماشین سازی ساعت 13 زمین چمن مشعل
مهدیه تبریز – پتروشیمی تبریز ساعت 15 زمین چمن فرودگاه 2
سپهر سبز آذربایجان – ستارگان آذربایجان ساعت 13 زمین چمن مشعل