اجرائی کشوری

برنامه هفته چهارم الی ششم مسابقات مرحله دوم لیگ دسته سوم کشور

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، برنامه هفته چهارم الی ششم مسابقات مرحله دوم لیگ دسته سوم کشور فصل 99-98 به شرح ذیل می باشد: