اجرائی کشوری

برنامه هفته پنجم و ششم مسابقات لیگ برتر جوانان باشگاه های کشور

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، برنامه هفته پنجم و ششم مسابقات لیگ برتر جوانان باشگاه های کشور فصل 1400-1399 به شرح ذیل می باشد: