اجرائی کشوری

برنامه هفته سوم و چهارم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول امید کشور

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی،برنامه هفته سوم و چهارم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول امید کشور به شرح ذیل می باشد: