فوتسال

برنامه هفته بيست‌وچهارم ليگ برتر فوتسال اعلام شد

برنامه رقابت‌هاي ليگ برتر فوتسال از هفته بيست و چهارم اعلام شد… برنامه هفته بيست و چهارم ليگ برتر فوتسال به شرح زير است:

16/11/89-هفته بيست و چهارم-ساعت 16

لبنيات ارزن فارس-فيروز صفه اصفهان-شهيد ابوالفتحي-شيراز

علم وادب سايپا مشهد-پيروزي تهران-شهيد بهشتي-مشهد

كيش اير قم –استراحت

صنايع گيتي پسند اصفهان-راه ساري-پيروزي-اصفهان

شهيد منصوري قرچك-گسترش فولاد تبريز-هفتم تير-قرچك

شركت ملي و حفاري ايران-فولادماهان سپاهان-نفت-اهواز