اجرائی کشوری

برنامه هفته اول مسابقات لیگ قهرمانی نوجوانان کشور

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، برنامه هفته اول مسابقات لیگ قهرمانی نوجوانان کشور فصل 1400-1399 به شرح ذیل می باشد: