فوتسال

برنامه مقدماتی دور برگشت مسابقات فوتسال لیگ استان در رده سنی جوانان در فصل 97/98

ردیف

 

روز تاریخ زمان نام تیم ها محل مسابقه شهرستان هفته گروه
1 جمعه 5/11/97 17 بازرگانی نوین –  ایده آل بتن اهر آزادی تبریز هفتم اول
2 جمعه 5/11/97 16 داتیس آذربایجان – مقاومت آذربایجان المهدی تبریز هفتم اول
3 جمعه 5/11/97 14 شهدای گمنام –  مس سونگون ورزقان آزادی تبریز هفتم دوم
4 جمعه 5/11/97 15/15 آرمین آذربایجان –  فجر ایلخچی هلال احمر تبریز هفتم دوم
5 جمعه 5/11/97 16 اهر جوان ارسبان –   پدیده عجب شیر ولیعصر اهر هفتم سوم
6 جمعه 5/11/97 16 شهرداری تیمورلو – لبنی آخار جلفا شهدای تیمورلو تیمورلو هفتم سوم
7 جمعه 12/11/97 15 سبلا ن لاهیجان –  بازرگانی نوین اسفهلان اسفهلان هشتم اول
8 جمعه 12/11/97 15 مقاومت آذربایجان – ایده آل بتن اهر 9دی تبریز هشتم اول
9 جمعه 12/11/97 16 قاضی جهان –  شهدای گمنام قاضی جهان قاضی جهان هشتم دوم
10 جمعه 12/11/97 16 فجر ایلخچی – مس سونگون ورزقان امامعلی ایلخچی هشتم دوم
11 جمعه 12/11/97 16 املاک خاوران – اهر جوان ارسبان فجر باسمنج هشتم سوم
12 جمعه 12/11/97 16 لبنی آخار جلفا – پدیده عجب شیر شجاع هادی شهر هشتم سوم
13 جمعه 19/11/97 17 بازرگانی نوین – مقاومت آذربایجان آزادی تبریز نهم اول
14 جمعه 19/11/97 15 سبلا ن لاهیجان –  داتیس آذربایجان اسفهلان اسفهلان نهم اول
15 جمعه 19/11/97 14 شهدای گمنام – فجر ایلخچی آزادی تبریز نهم دوم
16 جمعه 19/11/97 16 قاضی جهان – آرمین آذربایجان قاضی جهان قاضی جهان نهم دوم
17 جمعه 19/11/97 16 اهر جوان ارسبان –  لبنی آخار جلفا ولیعصر اهر نهم سوم
18 جمعه 19/11/97 16 املاک خاوران – شهرداری تیمورلو فجر باسمنج نهم سوم
19 دوشنبه 22/11/97 16 ایده آل بتن اهر  – داتیس آذربایجان ولیعصر اهر معوقه اول
20 دوشنبه 22/11/97 15 مقاومت آذربایجان – سبلا ن لاهیجان 9دی تبریز معوقه اول
21 دوشنبه 22/11/97 16 مس سونگون ورزقان – آرمین آذربایجان سالن مس ورزقان معوقه دوم
22 دوشنبه 22/11/97 16 فجر ایلخچی – قاضی جهان امامعلی ایلخچی معوقه دوم
23 دوشنبه 22/11/97 16 پدیده عجب شیر – شهرداری تیمورلو ستارخان عجب شیر معوقه سوم
24 دوشنبه 22/11/97 16 لبنی آخار جلفا –  املاک خاوران شجاع هادی شهر معوقه سوم
25 جمعه 26/11/97 16 داتیس آذربایجان – بازرگانی نوین المهدی تبریز دهم اول
26 جمعه 26/11/97 16 ایده آل بتن اهر  – سبلا ن لاهیجان ولیعصر اهر دهم اول
27 جمعه 26/11/97 15/15 آرمین آذربایجان – شهدای گمنام هلال احمر تبریز دهم دوم
28 جمعه 26/11/97 16 مس سونگون ورزقان – قاضی جهان سالن مس ورزقان دهم دوم
29 جمعه 26/11/97 16 شهرداری تیمورلو – اهر جوان ارسبان شهدای تیمورلو تیمورلو دهم سوم
30 جمعه 26/11/97 16 پدیده عجب شیر – املاک خاوران ولی عصر عجب شیر دهم سوم