فوتسال

برنامه مقدماتی دور برگشت مسابقات فوتسال لیگ جوانان استان

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، برنامه مقدماتی دور برگشت مسابقات فوتسال لیگ جوانان استان فصل مسابقاتی 99-98 به شرح ذیل می باشد: