فوتسال

برنامه معوقه مسابقات فوتسال لیگ برتر رده سنی نوجوانان استان

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، ادامه برنامه معوقه مسابقات فوتسال لیگ برتر رده سنی نوجوانان استان بشرح ذیل می باشد: