اجرائی کشوری

برنامه مسابقات هفته 22 الی 26 لیگ دسته اول فوتبال کشور

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، برنامه مسابقات لیگ دسته یک کشور از هفته 22 لغایت 26 به شرح ذیل می باشد: