جوانان

برنامه مسابقات مدارس فوتبال رده سنی ۱۳ سال گرامیداشت هفته بسیج

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، برنامه مسابقات مدارس فوتبال رده سنی ۱۳ سال گرامیداشت هفته بسیجبه شرح ذیل می باشد:

*۹۷/۹/۱ روز پنج شنبه – ساعت ۹ – تیمهای شاهد و دبیری – ورزشگاه صداوسیما

*۹۷/۹/۱ روز پنج شنبه – ساعت ۱۰ – تیمهای کمال- ابوذر محلات – ورزشگاه صداوسیما

*۹۷/۹/۱ روز پنج شنبه – ساعت ۱۱ – تیمهای سبز پوشان – نود – ورزشگاه صداوسیما

*۹۷/۹/۱ روز پنج شنبه – ساعت ۱۲ – تیمهای ایپک پالاس- شفق – ورزشگاه صداوسیما

*۹۷/۹/۲ روز پنج شنبه – ساعت ۹ – تیمهای قائم نجفی- کمال – ورزشگاه صداوسیما

*۹۷/۹/۲ روز پنج شنبه – ساعت ۱۰ – تیمهای شهدای مایان- ایپک پالاس – ورزشگاه صداوسیما

*۹۷/۹/۲ روز جمعه – ساعت ۱۱ – تیمهای شاهد- ابوذر محلات – ورزشگاه صداوسیما