جوانان

برنامه مسابقات مدارس فوتبال رده سنی 13 سال گرامیداشت شهدای مدافع حرم

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، برنامه مسابقات مدارس فوتبال رده سنی 13 سال گرامیداشت شهدای مدافع حرم به شرح ذیل می باشد:

روز پنجشنبه مورخه 97/11/11

تراکتور-نام آوران ساعت 9/30

تکنیک – ستارگان ساعت 10/30

شفق –مایان ساعت 11/30

شهید پناهی -شبستر ساعت 12/30

روز جمعه مورخه 97/11/12

سبز پوشان –ایپک پالاس 9/30

جهانبخش -سراب 10/30

دبیری -ابوذر 11/30

دانشگاه –نام آوران 12/30

کاوه – سراب 13/۳۰

محل مسابقات :
تبریز -چمن مصنوعی فرودگاه تبریز