جوانان

برنامه مسابقات مدارس فوتبال رده سنی ۱۳ سال گرامیداشت شهدای مدافع حرم

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان،برنامه مسابقات مدارس فوتبال رده سنی ۱۳ سال گرامیداشت شهدای مدافع حرم به شرح ذیل میباشد:

* ۹۷/۹/۲۲-روز پنجشنبه-ساعت ۹:۳۰- ورزشگاه فرودگاه- سبزپوشان – شهدای مایان

* ۹۷/۹/۲۲-روز پنجشنبه-ساعت ۱۰:۳۰- ورزشگاه فرودگاه- تراکتورسازی – دانشگاه

* ۹۷/۹/۲۲-روز پنجشنبه-ساعت ۱۱:۳۰- ورزشگاه فرودگاه- تکنیک- نام آوران

* ۹۷/۹/۲۲-روز پنجشنبه-ساعت ۱۲:۳۰- ورزشگاه فرودگاه- شاهد- کمال

* ۹۷/۹/۲۳-روز جمعه-ساعت ۹:۳۰- ورزشگاه فرودگاه- ایپک پالاس- نود

* ۹۷/۹/۲۳-روز جمعه-ساعت ۱۰:۳۰- ورزشگاه فرودگاه- ابوذر محلات- قائم نجفی

* ۹۷/۹/۲۳-روز جمعه-ساعت ۱۱:۳۰- ورزشگاه فرودگاه- شهید پناهی- سراب

* ۹۷/۹/۲۳-روز جمعه-ساعت ۱۲:۳۰- ورزشگاه فرودگاه- جهانبخش – طلای پوشان شبستر