جوانان

برنامه مسابقات مدارس فوتبال رده سنی ۱۳ سال گرامیداشت شهدای مدافع حرم

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی،برنامه مسابقات مدارس فوتبال رده سنی ۱۳ سال گرامیداشت شهدای مدافع حرم به شرح ذیل می باشد:

*۹۷/۹/۱۵ روز پنجشنبه – ساعت ۱۰:۰۰- تیمهای تراکتورسازی – تکنیک – ورزشگاه فرودگاه

*۹۷/۹/۱۵ روز پنجشنبه – ساعت ۱۱:۰۰- تیمهای نام آوران-ستارگان – ورزشگاه فرودگاه

*۹۷/۹/۱۵ روز پنجشنبه – ساعت ۱۲:۳۰- تیمهای جهانبخش – کاوه – ورزشگاه فرودگاه

*۹۷/۹/۱۵ روز پنجشنبه – ساعت ۱۳:۳۰- تیمهای شفق- نود – ورزشگاه فرودگاه

*۹۷/۹/۱۶ روز جمعه – ساعت ۱۰:۰۰- تیمهای قائم نجفی- دبیری – ورزشگاه فرودگاه

*۹۷/۹/۱۶ روز جمعه – ساعت ۱۱:۰۰- تیمهای شهید پناهی-کاوه – ورزشگاه فرودگاه

*۹۷/۹/۱۶ روز جمعه – ساعت ۱۳:۰۰- تیمهای دانشگاه – ستارگان – ورزشگاه فرودگاه

*۹۷/۹/۱۶ روز جمعه – ساعت ۱۴:۰۰- تیمهای سراب- طلای پوشان شبستر – ورزشگاه فرودگاه

 

*** گروه یک: قائم نجفی- دبیری- کمال- شاهد – ابوذر

***گروه دو: ایپک پالاس- شهدای مایان- سبز پوشان – شفق- نود

*** گروه سه: تراکتورسازی – تکنیک- نامآوران- ستارگان- دانشگاه

***گروه چهار: شهید پناهی – جهانبخش – کاوه- سراب- شبستر