فوتسال

برنامه مسابقات فوتسال لیگ استان – نیمه نهائی

محمد پیروزرام مسؤول کمیته فوتسال هیأت فوتبال استان اعلام کرد… محمد پیروزرام مسؤول کمیته فوتسال هیأت فوتبال استان اعلام کرد؛ برنامه مسابقات فوتسال لیگ استان – نیمه نهائی فصل 91-90به شرح ذیل می باشد:
جمعه 27/8/90 – مبل آذری باسمنج – رویال سفر تبریز- ساعت 18:45 – سالن تختی باسمنج
دوشنبه 30/8/90 – آیلین بتن سازه – جهان نما ملکان – ساعت 16 یک دوم – سالن نیایش تبریز
جمعه 4/9/90 – رویال سفر – مبل آذری باسمنج – ساعت 19:00 – سالن هلال احمر تبریز
جمعه 4/9/90 – جهان نما ملکان – آیلین بتن سازه – ساعت 16:00 – سالن تختی ملکان