اجرائی کشوری جوانان

برنامه مسابقات زیر15و 17 سال جوانان استان(گرامیداشت هفته بسیج)

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی،برنامه مسابقات زیر15و 17 سال جوانان استان(گرامیداشت هفته بسیج) به شرح ذیل می باشد: