فوتسال

برنامه مرحله دوم مسابقات فوتسال کارمندان استان

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، برنامه مرحله دوم مسابقات فوتسال کارمندان استان به شرح ذیل می باشد:

روزسه شنبه۹۸/۱۱/۱۵

*بانک سپه-علوم پزشکی-ساعت۱۱

*آموزش وپرورش–اداره ورزش وجوانان-ساعت ۱۲:۱۵

روزچهارشنبه۹۸/۱۱/۱۶

*استانداری-اداره ورزش وجوانان-ساعت۱۱
*نیروی انتظامی-علوم پزشکی-ساعت۱۲:۱۵

روزپنجشنبه۹۸/۱۱/۱۷
*نیروی انتظامی-بانک سپه-ساعت۱۰:۳۰
*استانداری-آموزش وپرورش-ساعت ۱۱:۴۵

گروه یک.
۱-نیروی انتظامی
۲-بانک سپه
۳-علوم پزشکی
گروه.دو.
۱-استانداری
۲-آموزش وپرورش
۳-اداره ورزش وجوانان.