فوتسال

برنامه مرحله دوم مسابقات فوتسال لیگ استان دررده سنی جوانان

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی،برنامه مرحله دوم مسابقات فوتسال لیگ استان دررده سنی جواناندرفصل ۹۸-۹۷ به شرح ذیل می باشد:

ردیف روز تاریخ زمان نام تیم ها محل مسابقه شهرستان هفته گروه
۱ جمعه ۹۷/۱۲/۱۷ ۱۶ قاضی جهان – پدیده عجب شیر قاضی جهان قاضی جهان اول اول
۲ جمعه ۹۷/۱۲/۱۷ ۱۴  شهدای گمنام – املاک خاوران باسمنج آ زادی تبریز اول دوم
۳ جمعه ۹۷/۱۲/۲۴ ۱۶   داتیس آذربایجان – قاضی جهان علمی کاربردی تبریز دوم اول
۴ جمعه ۹۷/۱۲/۲۴ ۱۶ ایده آل بتن اهر – شهدای گمنام ولیعصر اهر دوم دوم
۵ یکشنبه ۹۷/۱۲/۲۶ ۱۶ پدیده عجب شیر –  داتیس آذربایجان ستارخان عجب شیر سوم اول
۶ یکشنبه ۹۷/۱۲/۲۶ ۱۶  املاک خاوران باسمنج – ایده آل بتن اهر فجر باسمنج سوم دوم
۷ جمعه ۹۸/۱/۱۶ ۱۶  پدیده عجب شیر – قاضی جهان ستارخان عجب شیر چهارم اول
۸ جمعه ۹۸/۱/۱۶ ۱۶ املاک خاوران باسمنج – شهدای گمنام فجر باسمنج چهارم دوم
۹ جمعه ۹۸/۱/۲۳ ۱۶ قاضی جهان –  داتیس آذربایجان قاضی جهان قاضی جهان پنجم اول
۱۰ جمعه ۹۸/۱/۲۳ ۱۴ شهدای گمنام – ایده آل بتن اهر آ زادی تبریز پنجم دوم
۱۱ سه شنبه ۹۸/۱/۲۷ ۱۶ داتیس آذربایجان- پدیده عجب شیر علمی کاربردی تبریز ششم اول
۱۲ سه شنبه ۹۸/۱/۲۷ ۱۶ ایده آل بتن اهر – املاک خاوران باسمنج ولیعصر اهر ششم دوم