فوتسال

برنامه مرحله دوم مسابقات فوتسال لیگ استان در رده سنی جوانان

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، برنامه مرحله دوم مسابقات فوتسال لیگ استان در رده سنی جوانان به شرح ذیل می باشد: