محلات

برنامه فینال مسابقات پیشکسوتان وجوانان فوتبال محلات تبریز و حومه

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی،برنامه فینال مسابقات پیشکسوتان وجوانان  فوتبال محلات تبریز و حومه بشرح ذیل می باشد:

 

۱)پیشکسوتان ابوذر  _    پیشکسوتان

 

توحید  روز جمعه مورخ ۹۸/۹/۱۵ ساعت

 

۱۰/۳۰ ورزشگاه تختی(باغشمال )

 

۲)جوانان ایدمان توحید  _ جوانان

 

ستارگان ابوذر  روز جمعه مورخ

 

۹۸/۹/۱۵  ساعت ۱۳ در ورزشگاه شهرداری تبریزبرگزار خواهد شد