اجرائی کشوری

برنامه سفري تيم ملي فوتبال مشخص شد

تيم ملي فوتبال ايران براي دو بازي تداركاتي مقابل چين و كره‌جنوبي هشت شهريور ايران را ترك مي‌كند… كاروان تيم ملي ايران براي برگزاري دو بازي تداركاتي مقابل چين و كره جنوبي، هشتم شهريور ايران را ترك مي كنند.
بازيكنان تيم ملي ابتدا راهي چين خواهند شد و دوازده شهريور مقابل تيم ملي چين قرار مي گيرند. اعضاي تيم ملي پس از اين بازي 13 شهريور راهي سئوال مي شوند و 17 همين ماه با كره جنوبي مصاف خواهند داشت.
بازي ايران مقابل چين به وقت پكن ساعت 19:30 و بازي با كره جنبوي به وقت سئول 20 خواهد بود.