دسته‌بندی نشده

برنامه رقابت های فوتبال نوجوانان 15 سال استان (هفته اول تا پنجم)

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، برنامه رقابت های فوتبال نوجوانان 15 سال استان آذربایجان شرقی از تاریخ پنجم آبان تا سوم آذر به شرح زیر اعلام شد:

هفته اول/ جمعه 5 آبان:
ملی پوشان تبریز – علم و ادب تبریز/ ساعت 11 – زمین چمن فرودگاه شماره 2
مهدیه تبریز – گسترش فولاد/ ساعت 13 – زمین چمن فرودگاه شماره 2
راهیان عاشورا – آینده سازان/ ساعت 15 – زمین چمن فرودگاه شماره 2

هفته دوم/ جمعه 12 آبان:
راهیان عاشورا – مهدیه تبریز/ ساعت 11 – زمین چمن فرودگاه شماره 2
گسترش فولاد – ملی پوشان تبریز/ ساعت 13 – زمین چمن فرودگاه شماره 2
علم و ادب تبریز – آینده سازان / ساعت 15 – زمین چمن فرودگاه شماره 2

هفته سوم/ جمعه 19 آبان:
علم و ادب تبریز – مهدیه تبریز/ ساعت 11 – زمین چمن فرودگاه شماره 2
آینده سازان – ملی پوشان تبریز/ ساعت 13 – زمین چمن فرودگاه شماره 2
راهیان عاشورا – گسترش فولاد/ ساعت 15 – زمین چمن فرودگاه شماره 2

هفته چهارم/ پنجشنبه 27 آبان:
راهیان عاشورا – ملی پوشان تبریز/ ساعت 11 – زمین چمن فرودگاه شماره 2
گسترش فولاد – علم و ادب تبریز/ ساعت 13 – زمین چمن فرودگاه شماره 2
مهدیه تبریز – آینده سازان/ ساعت 15 – زمین چمن فرودگاه شماره 2

هفته پنجم/ جمعه 3 آذر:
آینده سازان – گسترش فولاد/ ساعت 11 – زمین چمن فرودگاه شماره 2
راهیان عاشورا – علم و ادب تبریز/ ساعت 13 – زمین چمن فرودگاه شماره 2
ملی پوشان تبریز – مهدیه تبریز/ ساعت 15 – زمین چمن فرودگاه شماره 2