اجرائی کشوری

برنامه دو هفته پایانی لیگ دسته اول امید اعلام شد

کمیته مسابقات سازمان لیگ، برنامه دو هفته پایانی لیگ دسته اول امید فوتبال کشور را اعلام کرد.

برنامه فوق به شرح زیر است:
هفته سیزدهم- جمعه 14 اسفند 94-ساعت 14
بعثت کرمانشاه-شهردار ی ارومیه-ورزشگاه انقلاب کرمانشاه
شهرداری تبریز-داروسازی وتاک ساری-پارک صنعت تبریز
شهرداری اردبیل-گسترش فولاد تبریز-ورزشگاه علی دایی اردبیل
شهرداری مهاباد-آراد بهمن آمل-ورزشگاه آزادی مهاباد
گیتی پسند اصفهان-نساجی مازندران-ورزشگاه تختی اصفهان
انتظار بجنورد-خونه به خونه بابل-ورزشگاه 19 مهر بجنورد
پتوی لاله اصفهان-پرسپولیس قائمشهر-ورزشگاه فخر اصفهان
کاسپین قزمین-شهردای نوشهر-ورزشگاه سردار آزادگان قزوین
ذوب آهن اصفهان-برق شیراز-ورزشگاه ملت اصفهان
توحید بوشهر-گل گهر سیرجان-ورزشگاه بهشتی بوشهر
بهمن اهواز-گهر زاگرس درود-ورزشگاه تختی اهواز
هفته چهاردهم-پنجشنبه 20 اسفند 94-ساعت 14
داروسازی وتاک ساری-بعثت کرمانشاه-ورز شگاه متقی ساری
شهردای ارومیه-شهرداری اردبیل-ورزشگاه تختی ارومیه
آراد بهمن آمل-شهرداری تبریز-ورزشگاه لیتکو آمل
گسترش فولاد تبریز-شهرداری مهباد-ورزشگاه محمد خیابانی تبریز
خونه به خونه بابل-گیتی پسند اصفهان-ورزشگاه شهدا امیرکلا
نساجی مازندران-پتوی لاله اصفهان-ساعت 14:15 – ورزشگاه وطنی قائمشهر
پرسپولیس قائمشهر-کاسپین قزوین-ورزشگاه –ساعت 12-ورزشگاه وطنی قائمشهر
شهردای نوشهر-انتظار بجنورد-ورزشگاه شهدا نوشهر
فولاد یزد-توحید بوشهر-ورزشگاه پاک نژاد یزد
گهر زاگرس درود-ذوب آهن اصفهان-ورزشگاه تختی درود
گل گهر سیرجان-بهمن اهواز-ورزشگاه اختصاصی سیرجان