فوتسال

برنامه دور رفت مرحله مقدماتی فوتسال لیگ برتر استان فصل ۹۹ – ۹۸

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی،برنامه دور رفت مرحله مقدماتی فوتسال لیگ برتر استان فصل ۹۹ – ۹۸ (گرامیداشت هفته دفاع مقدس) به شرح ذیل می باشد:

ردیف تاریخ روز زمان نام تیم ها شهرستان سالن محل برگزاری گروه هفته
۱ ۹۸/۷/۵ جمعه ۱۶ شهرداری کلوانق – مقاومت عاشورا کلوانق شهدای کلوانق ۱ اول
۲ ۹۸/۷/۵ جمعه ۱۶ هیات فوتبال سراب- مبل محتشم سراب حجاب ۱ اول
۳ ۹۸/۷/۵ جمعه ۱۶ گوارراه تبریز- گونش قره داغ کلیبر تبریز آتش نشانی ارم ۲ اول
۴ ۹۸/۷/۵ جمعه ۱۶ شهرداری سهند – البرز شندآباد سهند مقاوم ۲ اول
۵ ۹۸/۷/۱۲ جمعه ۱۶ مبل محتشم – بسیج غدیر تبریز تبریز آتش نشانی ارم ۱ دوم
۶ ۹۸/۷/۱۲ جمعه ۱۶ مقاومت عاشورا – هیات فوتبال سراب تبریز لشگر عاشورا ۱ دوم
۷ ۹۸/۷/۱۲ جمعه ۱۶ البرز شندآباد – گوارراه تبریز شند آباد شهدای شندآباد ۲ دوم
۸ ۹۸/۷/۱۲ جمعه ۱۶ گونش قره داغ کلیبر – شهرداری سهند کلیبر ستارخان ۲ دوم
۹ ۹۸/۷/۱۹ جمعه ۱۶ هیات فوتبال سراب – شهرداری کلوانق سراب حجاب ۱ سوم
۱۰ ۹۸/۷/۱۹ جمعه ۱۶ بسیج غدیر تبریز – مقاومت عاشورا تبریز ۹ دی ۱ سوم
۱۱ ۹۸/۸/۳ جمعه ۱۶ مقاومت عاشورا – مبل محتشم تبریز لشگر عاشورا ۱ چهارم
۱۲ ۹۸/۸/۳ جمعه ۱۶ شهرداری کلوانق – بسیج غدیر تبریز کلوانق شهدای کلوانق ۱ چهارم
۱۳ ۹۸/۸/۳ جمعه ۱۶ گوارراه تبریز – شهرداری سهند تبریز آتش نشانی ارم ۲ سوم
۱۴ ۹۸/۸/۳ جمعه ۱۶ البرز شندآباد – گونش قره داغ کلیبر شند آباد شهدای شندآباد ۲ سوم
۱۵ ۹۸/۸/۱۰ جمعه ۱۶ بسیج غدیر تبریز – هیات فوتبال سراب تبریز ۹ دی ۱ پنجم
۱۶ ۹۸/۸/۱۰ جمعه ۱۶ مبل محتشم – شهرداری کلوانق تبریز آتش نشانی ارم ۱ پنجم