فوتسال

برنامه دور رفت مرحله مقدماتی فوتسال لیگ برتر استان فصل 99 – 98

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی،برنامه دور رفت مرحله مقدماتی فوتسال لیگ برتر استان فصل 99 – 98 (گرامیداشت هفته دفاع مقدس) به شرح ذیل می باشد:

ردیف تاریخ روز زمان نام تیم ها شهرستان سالن محل برگزاری گروه هفته
1 98/7/5 جمعه 16 شهرداری کلوانق – مقاومت عاشورا کلوانق شهدای کلوانق 1 اول
2 98/7/5 جمعه 16 هیات فوتبال سراب- مبل محتشم سراب حجاب 1 اول
3 98/7/5 جمعه 16 گوارراه تبریز- گونش قره داغ کلیبر تبریز آتش نشانی ارم 2 اول
4 98/7/5 جمعه 16 شهرداری سهند – البرز شندآباد سهند مقاوم 2 اول
5 98/7/12 جمعه 16 مبل محتشم – بسیج غدیر تبریز تبریز آتش نشانی ارم 1 دوم
6 98/7/12 جمعه 16 مقاومت عاشورا – هیات فوتبال سراب تبریز لشگر عاشورا 1 دوم
7 98/7/12 جمعه 16 البرز شندآباد – گوارراه تبریز شند آباد شهدای شندآباد 2 دوم
8 98/7/12 جمعه 16 گونش قره داغ کلیبر – شهرداری سهند کلیبر ستارخان 2 دوم
9 98/7/19 جمعه 16 هیات فوتبال سراب – شهرداری کلوانق سراب حجاب 1 سوم
10 98/7/19 جمعه 16 بسیج غدیر تبریز – مقاومت عاشورا تبریز 9 دی 1 سوم
11 98/8/3 جمعه 16 مقاومت عاشورا – مبل محتشم تبریز لشگر عاشورا 1 چهارم
12 98/8/3 جمعه 16 شهرداری کلوانق – بسیج غدیر تبریز کلوانق شهدای کلوانق 1 چهارم
13 98/8/3 جمعه 16 گوارراه تبریز – شهرداری سهند تبریز آتش نشانی ارم 2 سوم
14 98/8/3 جمعه 16 البرز شندآباد – گونش قره داغ کلیبر شند آباد شهدای شندآباد 2 سوم
15 98/8/10 جمعه 16 بسیج غدیر تبریز – هیات فوتبال سراب تبریز 9 دی 1 پنجم
16 98/8/10 جمعه 16 مبل محتشم – شهرداری کلوانق تبریز آتش نشانی ارم 1 پنجم