فوتسال

برنامه جدید دور رفت مرحله مقدماتی فوتسال لیگ برتر استان فصل 99-98

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، برنامه جدید دور رفت مرحله مقدماتی فوتسال لیگ برتر استان فصل 99-98 به شرح ذیل می باشد:

گروه یک:

1-هیأت فوتبال سراب

2- مبل محتشم تبریز

3- شهدای کلوانق (هریس)

4- بسیج غدیر تبریز

گروه دو:

1-گوارراه تبریز

2- شهرداری سهند(شهر سهند)

3-بیمه البرز شندآباد(شبستر)

4-گونش قره داغ کلیبر

ردیف تاریخ روز زمان نام تیم ها سالن محل برگزاری هفته
1 98/7/5 جمعه 16 هیأت فوتبال سراب-مبل محتشم حجاب سراب اول
2 98/7/5 جمعه 16 گوارراه تبریز-گونش قره داغ کلیبر آتش نشانی ارم تبریز اول
3 98/7/5 جمعه 16 شهرداری سهند-البرز شندآباد مقاوم سهند اول
4 98/7/12 جمعه 16 مبل محتشم- بسیج غدیر تبریز آتش نشانی ارم تبریز دوم
5 98/7/12 جمعه 16 شهدای کلوانق – هیأت فوتبال سراب شهدای کلوانق دوم
6 98/7/12 جمعه 16 البرز شندآباد- گوارراه تبریز شهدای شندآباد دوم
7 98/7/12 جمعه 16 گونش قره داغ کلیبر- شهرداری سهند ستارخان کلیبر دوم
8 98/7/19 جمعه 16 مقاومت غدیر-هیأت فوتبال سراب 9 دی تبریز سوم
9 98/7/19 جمعه 16 شهدای کلوانق- مبل محتشم شهدای کلوانق سوم
10 98/7/19 جمعه 16 گوارراه تبریز- شهرداری سهند آتش نشانی ارم تبریز سوم
11 98/7/19 جمعه 16 البرز شند آباد- گونش قره داغ کلیبر شهدای شندآباد سوم
12 98/7/26 جمعه 16 مقاومت غدیر – شهدای کلوانق 9 دی تبریز معوقه