اجرائی کشوری

برنامه تیم ملی نوجوانان در تورنمنت قزاقستان

تیم ملی نوجوانان ایران که برای شرکت در تورنمنت قزاقستان به این کشور خواهد رفت با تیم های آذربایجان ، ازبکستان و قزاقستان همگروه شده است… تیم ملی نوجوانان ایران به سرمربیگری علی دوستی مهر طی روزهای ششم ، هفتم و نهم اردیبهشت ماه با تیم های آذربایجان ، ازبکستان و قزاقستان بازی خواهد کرد و در صورت صعود به عنوان تیم اول به فینال این تورنمنت راه پیدا خواهد کرد.
این تورنمنت دوستانه با حضور 8 تیم در دو گروه چهار تیمی برگزار خواهد شد که دو تیم اول هر گروه فینال این تورنمنت را برگزار خواهند کرد.