اجرائی کشوری

برزيلي‌هاي شهرداري تبريز تسويه حساب كردند

سه بازيكن برزيلي شهرداري تبريز با اين باشگاه تسويه حساب كردند… مسئولان باشگاه شهرداري تبريز كه بعد از مشخص شدن سرمربي اين تيم كار نقل و انتقالات را آغاز كرده اند امروز با سه بازيكن برزيلي فصل گذشته خود تسويه حساب كردند.
كارلوس ادواردزسوآرز، مالسيو رودريگرز و دلسون سه بازيكن برزيلي اين تيم برگه هاي تسويه حساب خود را گرفتند. اين بازيكنان براي فصل آينده در فهرست يسيچ سرمربي جديد شهرداري تبريز نيستند.
روز گذشته نيز ميثم بائو و سعيد دقيقي قرارداد خود را با اين تيم تمديد كردند.
قرار است يسيچ اوايل هفته آينده به ايران وارد شود.