امور شهرستان ها دسته‌بندی نشده

بررسی مشکلات شهرستانها درکلیبر

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، بمنظور رسیدگی به مشکلات شهرستانها جلسه ای با حضور ریاست محترم هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی ، نائب رئیس و مسؤول کمیته شهرستانهای هیأت فوتبال استان و نیز رؤسای هیأت فوتبال اهر- هوراند – خداآفرین، ورزقان و کلیبر در خود شهرستان کلیبر برگزار گردید.

در این جلسه مقرر گردید انشعاب تلفن هوراند -اتوماسیون اداری شهرستانها و رایزنی با مدیر عامل مس اهر آقای مقیمی – فنس کشی میدان و ورزشگاه شهرستان خداآفرین و بررسی معارضین زمین چمن کلیبر و پرداخت هزینه مدرس کلاس داوری شهرستان کلیبر در اسرع وقت توسط هیأت فوتبال استان با دستور ریاست انجام پذیرد.