انضباطی

برخورد جدی با خاطیان فوتبال

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، با دستور ویژه ریاست محترم هیأت فوتبال استان کمیته انضباطی هیأت فوتبال استان با مفسدین برخورد جدی می کند.

با توجه به برخورد جدی و قانونی کمیته انضباطی با یکی از مربیان و مدیران عامل بزودی چند باشگاه خاطی نیز از گزند این کمیته در امان نخواهند ماند.

البته بیشتر این پرونده های انضباطی در رابطه با نقل و انتقال غیر مجاز بازیکن و بعضی مسائل غیر فوتبال است که بعد از صدور رای اعلام خواهد شد.

قطعا با حضور دکتر محسن زاده در سکان کمیته انضباطی هیأت فوتبال استان فضا برای خاطیان هر روز تنگ تر می شود.