مربیان

برای اولین بار کلاس باز آموزی Refresh course مربیان حرفه ای و درجه A آسیا

نظرزاده مسؤول کمیته آموزش مربیان هیأت فوتبال استان اعلام کرد: برای اولین بار در تبریز کلاس باز آموزی مربیان حرفه ای و درجه A  آسیا با حضور ۳۲ نفر از مربیان استان آذربایجان شرقی روز پنجشنبه مورخه ۹۵/۳/۶ از ساعت ۸:۳۰ صبح با حضور رئیس هیأت فوتبال استان و مسؤول کمیته آموزش و با مدرسی آقای اردشیر پورنعمت با تلاوت آیاتی چند از قرآن مجید در سالن کنفرانس هیأت فوتبال برگزار گردید که کلاسهای عملی نیز در زمین چمن ابوذر تا ساعت ۱۸:۳۰ همانروز انجام گردید.

اسامی شرکت کنندگان در کلاس:

-احد شیخ لاری

– حسن آذرنیا

– صادق پورحسین

– غلامرضا باغ آبادی

 – رحمان هاشمی

 – کمال سلامی

 – ایوب ذوالفقاری

– سیروس کیانمهر

– ناصر باقری

 – حسین خطیبی

 – غلامحسین کریمپور

 – جعفر ارضرومی

 – اصغر اعتباری

– ناصر چرتابیه

-میر محسن منتظرالظهور

-مهدی راسخی

– حیدر جعفری

– جواد شالچی

 – سجاد حسین زاده

– یونس باهنر

– رحیم افتخاری

– سیروس دباغ پور

– محمد عباسی نیا

– نقی چاوانی آزر

– قادر رحیم زاده

– غلامرضا دشن

– عباس محمدیان

– سیروس بایرامی

– علی فرجی

–کاوه سلامی

– محمدرضا ذریه

– احد نظرزاده