اجرائی کشوری

براي كسب امتياز به تهران مي رويم

مديرعامل باشگاه شهرداري تبريز گفت:تيم در برابر پيروزي تهران از انگيزه خوبي برخوردار است و اميدواريم با ارائه يك بازي خوب و منسجم با امتياز از تهران به تبريز بازگرديم… ميرمعصوم سهرابي افزود: در دو بازي گذشته شهرداري تبريز نشان داده است تيمي منسجم و يكپارچه است و تنها با بدشانسي در دو بازي گذشته برتري مقابل حريفان را با تساوي تعويض كرده است.
وي در خصوص عدم نتيجه گيري تيم فوتبال پيروزي و اخذ يك امتياز از دو بازي گذشته خودگفت: اول فصل است و هيچ وقت قول اين نتايج را نمي خوريم پيروزي يكي از تيمهاي خوب كشور است و ما با تمام قوا در برابر اين تيم صف آرايي خواهيم كرد.
سهرابي اظهار داشت: پيروزي تيم خوبي است و در اين بازي از امتياز ميزباني و تماشگران خودي سود مي برد اما بازيكنان ما در آزادي هميشه با انرژي مضاعف به ميدان مي روند و دوست داريم با دست پر از ميدان خارج شويم.
وي تاكيد كرد: يسيج از تفكرات حرفه اي برخوردار است و كارنامه او نشان از موفقيت او در بازيهاي بزرگ است. حتم دارم يسيج در اين بازي وزنه بزرگي براي تيم فوتبال شهرداري تبريز محسوب خواهد شد.
سهرابي با اشاره به حضور 5 بازيكن ملي در تركيب تيم شهرداري تبريز تصريح كرد: شهرداري با تركيبي از بازيكنان ملي و بومي خود در ليگ شركت كرده است و هميشه غيرت و همت چاشني بازي هاي بازيكنان خوب شهرداري است.
مديرعامل باشگاه شهرداري ابراز اميدواري كرد بازي دو تيم شهرداري تبريز و پيروزي تهران يكي از بازيهاي زيباي ليگ يازدهم باشد.