اجرائی کشوری

با کسب اکثریت آرای فیفا؛ اینفانتینو رئیس جدید فدراسیون بین المللی فوتبال شد

در کنگره فوق العاده فیفا که امروز با حضور 209 عضو از ساعت 16:15 در زوریخ آغاز شد، جیانی اینفانتینو به عنوان ریاست این نهاد بین المللی فوتبال به مدت 3 سال انتخاب شد.

شیخ سلمان، جیانی اینفانتینو، ژروم چامپاین، توکیو سکسول و شاهزاده علی 5 کاندیدایی بودند که برای پست ریاست فیفا در این کنگره حضور پیدا کردند. این در حالی است که در اوایل کنگره توکیو سکسول آفریقایی از کاندیدایی انتخابات کنار کشید. 
لازم به توضیح است، در این انتخابات به استثناء کویت و اندونزی، 207 نماینده حق رأی داشتند.
دور نخست رأی گیری در حالی به پایان رسید که اینفانتینو با 88 رأی بالاتر از شیخ سلمان با 85 رای قرار گرفت و شاهزاده علی بن حسین 27 رأی و چامپاین فرانسوی نیز 7 رأی کسب کردند. 
انتخابات فیفا در دور دوم از ساعت 19:00 به وقت تهران در حالی آغاز شد که هر کاندیدا به 104 رأی نیاز داشتند. در ادامه پس از شمارش آرای جیانی اینفانتینو با 115 رأی به عنوان ریاست فیفا انتخاب شد.