روابط عمومی

بازی چهار جانبه فوتبال پایه گرامیداشت شهید مدافع حرم روح اله طالبی اقدم

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، بازی چهار جانبه فوتبال پایه بمناسبت آغاز سالتحصیلی و یادبود شهید مدافع حرم روح اله طالبی اقدم بین تیمهای زیر ۱۱ و ۱۲ ساله های مدرسه فوتبال شهید مدافع حرم روح اله طالبی اقدم کشکسرای روز پنجشنبه مورخه ۹۷/۶/۱۵ ساعت ۱۷ در محل کشکسرای زمین چمن مصنوعی مدرسه شهید مطهری برگزار گردید.