اجرائی کشوری

بازی تراکتورسازی- سایپا بدون تماشاگر

 

سازمان لیگ فوتبال ایران یک جلسه محرومیت از حضور تماشاگران در اولین مسابقه خانگی در لیگ برتر را اعلام کرد.

بر همین اساس تیم تراکتورسازی تبریز در هفته نهم که در روز سه شنبه 94/7/28 با تیم سایپا البرز دیدار خواهد داشت بدون تماشاگر خواهد بود.

در رای کمیته انضباطی آمده است: در خصوص گزارش مسابقه بین دو تیم تراکتورسازی تبریز(میزبان) و پرسپولیس (میهمان) از هفته هفتم در تاریخ 94/7/3 در ورزشگاه یادگار امام تبریز و همچنین دیدار صبا قم و تراکتورسازی در تاریخ 94/6/29 در ورزشگاه قم با بررسی دقیق گزارشات و تطبیق موضوع با آئین نامه انضباطی مقرر گردید تیم تراکتورسازی تبریز بعلت فحاشی تماشاگران منتسب به این تیم به داور مسابقه ، تیم مقابل و پرتاب اشیاء مختلف به داخل زمین مسابقه که چندین بار در این فصل اتفاق افتاده است با استناد به ماده 79 آئین نامه انضباطی به یک جلسه محرومیت از حضور تماشاگران در اولین مسابقه خانگی در لیگ برتر و مبلغ 200/000/000 ریال جریمه نقدی محکوم می گردد.