اجرائی کشوری

بازیکن پرتغالی در راه تراکتورسازی

محمد حسین جعفری مدیر عامل باشگاه اعلام نمود در تلاشیم تا یک بازیکن خارجی دیگر از سهمیه خود را جذب نمائیم… محمد حسین جعفری مدیر عامل باشگاه اعلام نمود در تلاشیم تا یک بازیکن خارجی دیگر از سهمیه خود را جذب نمائیم.
یک بازیکن پرتغالی روز چهارشنبه وارد تبریز خواهد شد تا بررسی های لازم صورت گیرد و اگر با حضور وی موافقت گردد کارهای قانونی وی نیز انجام خواهد شد.