اجرائی کشوری

بازیکن جدید تیم شهرداری تبریز

پائولوسزارفون سکانونز برزیلی با عقد قراردادی یکساله به این تیم پیوست… پائولوسزارفون سکانونز برزیلی با عقد قراردادی یکساله به این تیم پیوست.
این بازیکن با حضور در دفتر هیات فوتبال استان قرارداد فدراسیون فوتبال را امضاء و به ثبت رساند.
پائولو فصل گذشته در باشگاه شیانگ دونگ جین کشور چین بازی کرده وسابقه بازی درالشمال قطر – اشتوتگارت آلمان و گری میو برزیل را در کارنامه خود دارد.
پائولو در پست دفاع وسط بازی می کند که امید است با آمدن این بازیکن مشکل پست دفاعی شهرداری تبریز حل شود .