اجرائی کشوری

بازیهای تدارکاتی تیم تراکتورسازی

تیم تراکتورسازی روز شنبه مورخه ۹۰/۵/۱ جهت انجام بازیهای تدارکاتی عازم تهران خواهد بود … یم تراکتورسازی روز شنبه مورخه ۹۰/۵/۱ جهت انجام بازیهای تدارکاتی عازم تهران خواهد بود اولین بازی تراکتور در روز یکشنبه مورخه ۹۰/۵/۲ با تیم ملوان بندر انزلی در ورزشگاه دستگردی و دومین بازی با سایپای کرج در ورزشگاه سایپا خواهد بود . تراکتورسازان که دو روز قبل ، از اردوی ترکیه مراجعت کرده اند با این بازیهای تدارکاتی ، خود را برای بازیهای لیگ آماده می کنند .

درباره نویسنده

هیئت فوتبال آذربایجانشرقی

افزودن نظر

برای نظر دادن به مطلب کلیک کنید