اجرائی کشوری

بازیهای تدارکاتی تیم تراکتورسازی

تیم تراکتورسازی روز شنبه مورخه 90/5/1 جهت انجام بازیهای تدارکاتی عازم تهران خواهد بود … یم تراکتورسازی روز شنبه مورخه 90/5/1 جهت انجام بازیهای تدارکاتی عازم تهران خواهد بود اولین بازی تراکتور در روز یکشنبه مورخه 90/5/2 با تیم ملوان بندر انزلی در ورزشگاه دستگردی و دومین بازی با سایپای کرج در ورزشگاه سایپا خواهد بود . تراکتورسازان که دو روز قبل ، از اردوی ترکیه مراجعت کرده اند با این بازیهای تدارکاتی ، خود را برای بازیهای لیگ آماده می کنند .

درباره نویسنده

هیئت فوتبال آذربایجانشرقی

افزودن نظر

برای نظر دادن به مطلب کلیک کنید