امور شهرستان ها

بازید از شهر گوگان

دری مسؤول امور شهرستانهای هیأت فوتبال استان اعلام کرد؛ بنا به دعوت اداره ورزش و جوانان ، مسؤولین شهر از جمله شورای اسلامی شهر گوگان در آن شهر حضور یافتیم و در جلسه ای که در محل شورای اسلامی گوگان برگزار گردید شرکت نمودیم.

مسؤول امور شهرستانها اضافه کرد؛ در این جلسه پس از شنیدن نقطه نظرات و مشکلات موجود فوتبال ، رئیس جدید هیأت فوتبال شهر گوگان توسط مسؤولین شهر پیشنهاد شد و مقرر گردید پس از بحث و بررسی نظر هیأت فوتبال استان به سمع و نظر عزیزان برسد.

در ادامه برنامه از زمین چمن فوتبال استادیوم گوگان به اتفاق بخشدار محترم رئیس حراست اداره کل ورزش و جوانان استان – رئیس شورای اسلامی شهر گوگان و مسؤولین ورزشی گوگان بازدید بعمل آمد و از دست اندرکاران ورزش و شورای اسلامی گوگان که زحمات زیادی را در کشت چمن ورزشگاه کشیده اند تشکر و قدردانی بعمل آمد.

دری در پایان افزود: مقرر گردید در تاریخ ۹۴/۲/۲۱ با حضور ریاست محترم هیأت فوتبال استان به اتفاق اعضاء کمیته های هیأت فوتبال استان ، مسؤولین شهر و مدیر کل محترم اداره ورزش و جوانان استان با بازی دوستانه هیأت فوتبال استان و پیشکسوتان گوگان چمن افتتاح خواهد شد.