اجرائی کشوری

بازيكنان و مربياني كه سقف قرارداد را رعايت نكنند يك‌سال محروم مي‌شوند

در صورت عدم رعايت سقف قرارداد از سوي باشگاه‌هاي ليگ برتري و محرز شدن اين موضوع، بازيكن و مربي يك‌سال از حضور در ليگ برتر محروم مي‌شوند… سقف قرارداد 350 ميليون توماني به بحث داغ در فوتبال ما تبديل شده است. اين موضوع طرفداران، موافقان و مخالفان خاص خودش را دارد اما همچنان فدراسيون فوتبال مصر است كه اين كار را انجام دهد.

عزيز محمدي رئيس سازمان ليگ برتر فوتبال كه امروز با برنامه 90 در 90 جام جم سيما صحبت مي‌كرد در پاسخ به اين سؤال كه برخي از بازيكنان ليگ برتر پيشنهادات بيشتري از سقف قراردادي كه شما در نظر گرفته‌ايد، دارند گفت: پيشنهاد داشتن با قرارداد بستن يكي نيست. ما سال گذشته دو سه هفته پس از فصل نقل و انتقالات اين موضوع را اعلام كرديم كه مديران در آن زمان اعلام كردند نمي‌توانيم كاري انجام دهيم. با اين حال باز هم بر اساس آئين نامه جديد با برخي از باشگاه‌هاي متخلف برخورد كرديم.

وي با بيان اينكه مبلغي كه در سازمان ليگ ثبت مي‌شود براي ما مهم است ادامه داد: امسال 2 هفته هم زودتر اين موضوع را اعلام كرديم تا ديگر جاي بهانه نداشته باشند. مطمئن باشيد اين موضوع را دقيقا بررسي مي‌كنيم و هيچ تعارفي نداريم و اگر كسي تخلف كند، برخورد خواهيم كرد.

محمدي گفت: جريمه بازيكن و مربي متخلف محروميت يك سال و جريمه باشگاه متخلف عدم مجوز براي جذب بازيكن جانشين است. ضمن اينكه باشگاهي كه تخلف كرده بايد پول اضافي را پس دهد.

وي در مورد اينكه آيا شما معتقديد كه بازيكني مثل جان‌واريو با 350 ميليون تومان راهي سپاهان شده است گفت: اين مبلغ در سازمان ليگ به ثبت رسيده است. سال گذشته از سازمان بازرسي خواستيم در اين مورد كنترل بيشتري داشته باشد اما امسال خودمان با محروميت‌هايي كه گفتم وارد عمل شديم و هر اندازه بيشتر از سقف قرارداد براي ما محرز شود كه بازيكن يا مربي پول گرفته، بيشتر جريمه خواهد شد.