امور شهرستان ها

بازدید از شهرستان ورزقان

دری مسؤول امور شهرستانها هیأت فوتبال استان اعلام کرد؛ با دعوت قبلی رئیس محترم اداره ورزش و جوانان شهرستان ورزقان در جلسه ای حضور پیدا کرده و در خصوص فعالیت های هیأت فوتبال شهرستان بحث و بررسی بعمل آمد و با توجه به استعفای رئیس هیأت فوتبال ورزقان مقرر گردید در صورت امکان به فعالیت خویش ادامه دهد.

دری اضافه کرد؛ بعد از ظهر همانروز در شهرستان اهر حضور پیدا کرده و از نزدیک از فعالیت های مدارس فوتبال اهر در استادیوم تختی اهر بازدید و در جلسه با حضور اعضای هیأت و رئیس هیأت فوتبال برگزار گردید.