امور شهرستان ها

بازدید از شهرستان ملکان

 

 

 

دری مسؤول امور شهرستانهای هیأت فوتبال استان اعلام کرد؛ بمنظور بازدید و بررسی مشکلات شهرستان جلسه ای با حضور رئیس ، اعضای کمیته ها و تعدادی از مربیان ملکان در محل هیأت فوتبال برگزار گردید.

دری اضافه کرد: در این جلسه صمیمی مربیان تیم های فوتسال نقطه نظرات خود را در خصوص امکانات موجود در شهرستان را ارائه که بیشتر از نبود زمین مناسب گلایه داشتند را طرح نمودند که تمامی موارد اعلامی صورتجلسه گردید.

مسؤول امور شهرستانها در ادامه افزود: جلسه دیگری در اداره ورزش و جوانان شهرستان ملکان با حضور آقای شهروز باستان رئیس اداره ، عشرتی رئیس هیأت فوتبال شهرستان برگزار گردید و تمامی مشکلات اعم از نامناسب بودن زمین چمن و نبود سالن ورزشی بحث و بررسی گردید و مقرر شد ظرف روزهای آتی ریاست محترم هیأت فوتبال استان از شهرستان ملکان بازدید و ارائه طریق فرمایند.