امور شهرستان ها

بازدید از شهرستان مرند

دری اضافه کرد؛ از فعالیت ها و مشکلات هیأت فوتبال شهرستان نیز باخبر شدیم و در جلسه ای با حضور آقای الهیاری رئیس اداره ورزش و جوانان مرند آقای خان ماکوئی سرپرست جدید هیأت فوتبال و آقای بهمنش نائب رئیس هیأت فوتبال شهرستان مرند حضور یافته و تمامی موارد و مشکلات طرح و بحث وبررسی گردید، ضمنا از زمین چمن و خاکی مرند در جاده جلفا بازدید بعمل آمد.