امور شهرستان ها

بازدید از شهرستان مراغه

دری مسؤول امور شهرستانها هیأت فوتبال استان اعلام کرد؛ در بازدید از شهرستان مراغه جلسه ای با رئیس محترم اداره ورزش و جوانان مراغه جناب آقای حاج محمدی- رئیس هیأت فوتبال مراغه آقای طاهری رئیس کمیته داوران آقای نقوی و از استان آقای حاج کریم اصغرزاده و رئیس کمیته امور شهرستانها برگزار گردید.

دری اضافه کرد؛ در این جلسه مشکلات فوتبال و داوری و کمیته های هیأت فوتبال مراغه بررسی شد و راهکارهای مناسب برای پیشرفت فوتبال در مراغه مطرح گردید و پس از آن جلسه جهت دانش افزایی داوران فعال مراغه با حضور 30 نفر از داوران به مدرسی رئیس کمیته داوران هیأت فوتبال استان برگزار گردید.