امور شهرستان ها

بازدید از شهرستان بناب

رئیس و اعضاء هیات فوتبال استان با حضور در شهرستان بناب از نزدیک مشکلات مورد بررسی قرار دادند. در این بازدید با حضور در محل جلسه اداره تربیت بدنی شهرستان بناب دیدار و گفتگو شد. در این دیدار ابتدا رئیس هیات فوتبال شهرستان بناب آقای رحیم پاکیزه خوی گزارشی از اقدامات انجام یافته و نیز مشکلات موجود در شهرستان را ارائه نمودند.
در ادامه جلسه رئیس هیات فوتبال استان – حاج آقا ششگلانی در خصوص سهم و جایگاه شهرستان و نیز سیاست گذاری در ورزش فوتبال و همچنین موارد مطرح شده به طور مشروح ایراد سخن نمودند.
آقای ششگلانی در ادامه گفت: این شهرستان از پتانسیل بالایی برخوردار است و می تواند با برنامه ریزی تعریف شده در سایر موارد نیز موفق شد.
در ادامه آقای وکیلی رئیس اداره تربیت بدنی شهرستان بناب نیز مواردی را مطرح کرده و از سیاستهای هیات فوتبال فعلی حمایت و آمادگی خود را در جهت کمک به این هیات اعلام داشتند.
در این جلسه یکی از پیشکسوتان فوتبال و اعضای هیات فوتبال شهرستان مشکلات و مسایل موجود را جهت استحضار ریاست هیات فوتبال استان ارائه نمودند و در نهایت جلسه با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد خاتمه یافت.