امور شهرستان ها

بازدید از شهرستان بناب و عجب شیر

دری مسؤول امور شهرستانها هیأت فوتبال استان اعلام کرد؛ در خصوص تیم کشوری بناب و مشکلات و فعالیت آنان جلسه ای با حضور آقای یزدانی رئیس اداره ورزش و جوانان بناب و آقای احمد امیر عربی در محل اداره برگزار گردید و در نهایت از محل هیأت فوتبال بناب نیز بازدید بعمل آمد.

دری اضافه کرد؛ در ادامه از شهرستان عجب شیر نیز بازدید بعمل آمد و در محل هیأت فوتبال شهرستان عجب شیر با حضور رئیس اداره ورزش و جوانان آقای فیروزیان جلسه ای برگزار شد و مشکلات و نواقصات هیأت فوتبال مورد بررسی قرار گرفت تا انشالله به همت مسؤولین شهرستان شاهد رشد و شکوفایی فوتبال و فوتسال شهرستانها باشیم.