امور شهرستان ها

بازدید از شهرستان اهر

 

 

 

دری مسؤول کمیته امور شهرستانهای هیأت فوتبال استان اعلام کرد؛ جهت بازدید از هیأت فوتبال شهرستان اهر و بررسی موارد و مشکلات فوتبال به این شهرستان اعزام و جلسه ای در اداره ورزش و جوانان با حضور رئیس اداره ورزش و جوانان اهر آقای اسدی-  رئیس هیأت فوتبال اهر آقای کارگر و تعدادی از اعضای کمیته هیأت فوتبال این شهرستان برگزار گردید.

دری افزود:در این جلسه مواردی از تیمهای جوانان شهرستان و امید ارسباران و تیم های پایه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر گردید که تیم تراکتور اسپورت اهر از شهرستان اهر با حمایت هیأت فوتبال اهر در مسابقات شرکت داده شود و اوضاع تیم فوتبال امید ارسباران در مسابقات آتی بررسی گردد.