امور شهرستان ها

بازدید از شهرستان اهر

جواد ششگلانی رئیس هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی به همراه تنی چند از مسؤولین کمیته ها بمنظور بررسی مشکلات هیأت فوتبال شهرستان اهر و بازدید از محل فعالیت های ورزشی فوتبال و مدارس فوتبال این شهرستان و دیدار با جمعی از پیشکسوتان در شهرستان اهر حضور یافتند.

در این بازدید در جلسه ای ریاست هیأت فوتبال استان رهنمود و سیاست های هیأت فوتبال استان را در خصوص شهرستانها تشریح و راهنمایی های لازم را ارائه نمودند و در نهایت از فستیوال مدارس فوتبال اهر که در استادیوم تختی اهر در حال جریان بود حضور یافتند.