مربیان

بازدید از تیم دنیلی شبستر

احد نظرزاده مسؤول کمیته آموزش مربیان هیأت فوتبال استان و کاوه سلامی استعدادیاب کمیته جوانان هیأت فوتبال استان از تیم دنیلی شبستر که به نمایندگی از ایران در تورنمنت نروژ کاپ شرکت خواهد کرد بازدید نمود.

سرمربی تیم دنیلی شبستر آقای فلورین راد و چویو می باشد.

فلورین رمانی الاصل بوده و در ایتالیا  در آث میلان سابقه بازی دارد.

فلورین که از مراسم برترین لیگ پانزدهم اطلاع داشت برتر شدن هیأت فوتبال آذربایجان شرقی را به نمایندگان هیأت فوتبال تبریک گفت.